Sofus.dk’s betingelser for tjenesteydelser

1. Accept af betingelserne

 • 1.1

  For at bruge SOFUS skal du først acceptere Betingelserne beskrevet i dette dokument. Du må ikke bruge SOFUS, hvis du ikke accepterer Betingelserne.

 • 1.2

  Du kan acceptere Betingelserne ved at klikke på accept herunder eller ved faktisk at bruge SOFUS.

2. Levering af SOFUS fra Døgndata Aps

 • Døgndata Aps udvikler løbende SOFUS. Du accepterer, at den form og egenart, som Døgndata Aps giver SOFUS, kan ændres løbende uden forudgående varsel til dig.

3. Din brug af SOFUS

 • 3.1

  Du betragtes i aktuelle sammenhæng som dataansvarlig og Døgndata Aps som databehandler i forhold til persondataloven (LOV nr. 429 af 31/5/2000 med senere ændringer).
  I reguleringen af forholdet mellem dataansvarlig og databehandler gælder følgende:
  • Databehandleren handler alene efter instruks fra den dataansvarlige.
  • Databehandleren skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.
  • Databehandleren skal på den dataansvarliges anmodning give den dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger til at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.
 • 3.2

  Du accepterer, at du ikke vil tage del i nogen aktivitet, der forstyrrer eller afbryder SOFUS (eller de servere eller net, der er forbundet med SOFUS).

 • 3.3

  Du accepterer, ikke at ville reproducere, kopiere, sælge, bytte eller gensælge SOFUS til noget formål.

4. Dine adgangskoder og kontosikkerhed

 • 4.1

  Du accepterer og forstår, at du er ansvarlig for bevarelse af fortroligheden af adgangskoder, der er forbundet med enhver konto du bruger for at få adgang til SOFUS.

 • 4.2

  Hvis du bliver bekendt med uautoriseret brug af din adgangskode eller af din konto, accepterer du at meddele dette til Døgndata Aps øjeblikkeligt på info@dogndata.dk.

5. Ejendomsrettigheder

 • 5.1

  Du accepterer, at Døgndata Aps (eller Døgndata Aps’s licensgivere) ejer alle juridiske og økonomiske rettigheder og adkomster til SOFUS, inklusive alle immaterielle rettigheder, der består i SOFUS (uanset om disse rettigheder er tinglyst eller ej, og hvor i verden de findes).

 • 5.2

  Medmindre du har anden skriftlig aftale med Døgndata Aps, giver intet i Betingelserne dig ret til at bruge nogen af Døgndata Aps’s varebetegnelser, varemærker, servicemærker, logoer, domænenavne og andre karakteristiske varemærkeelementer.

6. Ansvarsbegrænsning

 • 6.1

  Intet i disse Betingelser skal udelukke eller begrænse Døgndata Aps’s ansvar for tab, der ikke lovligt kan fraskrives eller begrænses på grund af gældende lov.

 • 6.2

   Med forbehold af den generelle bestemmelse i art. 6.1 ovenfor er Døgndata Aps ikke ansvarlig overfor dig for:
  • (A) enhver indirekte skade eller følgeskade, som du måtte lide. Dette omfatter ethvert tab af fortjeneste (uanset om dette sker direkte eller indirekte), ethvert tab af goodwill eller forretningsomdømme eller ethvert tab af data, som du måtte lide;
  • (B) noget tab eller nogen skade, som du lider som følge af:
   • (i) enhver ændring Døgndata Aps foretager i SOFUS, eller for nogen permanent eller midlertidig afbrydelse i leveringen af SOFUS (eller nogen del af SOFUS);
   • (ii) sletning, ødelæggelse eller manglende lagring af noget Indhold og andre kommunikationsdata, der vedligeholdes eller sendes med eller igennem din brug af SOFUS;
   • (iii) at du ikke har holdt din adgangskode eller dine kontodata beskyttet og fortroligt;
 • 6.3

  Begrænsningerne i Døgndata Aps’s ansvar over for dig i art. 6.2 ovenfor er gyldige, uanset om Døgndata Aps har fået meddelelse om eller burde have været bekendt med muligheden for, at sådanne tab kunne opstå.

7. Ændringer i Betingelserne

 • 7.1

  Døgndata Aps kan løbende foretage ændringer i betingelserne. Når disse ændringer er foretaget, stiller Døgndata Aps en ny version af betingelserne til rådighed.

 • 7.2

  Du forstår og accepterer, at hvis du bruger SOFUS efter den dato på hvilken betingelserne er blevet ændret, vil Døgndata Aps behandle din brug som en accept af betingelserne.

8. Generelle juridiske betingelser

 • 8.1

  Betingelserne udgør hele den juridiske aftale mellem dig og Døgndata Aps og er bestemmende for din brug af SOFUS.

 • 8.2

  Du accepterer, at Døgndata Aps kan give dig meddelelser, herunder sådanne som vedrører ændringer til Betingelserne, med e-mail, eller almindeligt opslag på SOFUS.